" />" />

افغانستان اسلامي امارت

Islamic Emirates of Afghanistan

ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN

BOTSHIKAN ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN:):):|

  • Islamic emirate Afghanistan jihad Taliban Botshikan Butshikan

انديـــــښـــنـــې

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

بيا د مليشوحكومت جوړپه ګران كابل نشي

وايي مسلمان يم خو عمل كى اسلام نه منى

كفرئې دى خوښ دشريعت سپين نظام نه مني

خوښ په غلامۍ دى آزادي مې دقام نه مني

بل ته سلامي كړي خوزمونږه پيغام نه مني

داپردى غلام درنه په دروغو بيااتل نشي

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

دااردو ملي نه ده نه غم دخپل ملت كوي

نه ملى پوليس دي نه پروا دامنيت كوي

جوړدبل په لاس دي اودبل دكورخدمت كوي

ټول منافقين دىي خپل ملت سره خيانت كوي

وار دې كړه ړومبى چې ئې ودان دغه مورچل نشي

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

دوئ دټينګې نه دي ،نه ځوان دسرو سنګرو دي

جنګ ته كرايي كړي امريكاپه څوډالرودي

ټول غله اوچرسيان په دريشۍ كې دعسكرودي

مست په ګډاګانو، په شرابو، په سندرو دي

خلاص درنه په چيغو په زاريوپه چل ول نشي

تښتي به پردۍګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

داچې نن ځانونه په وطن كې وزيران ګڼي

كاركوي دكفرخوبياهم ځان مسلمان ګڼى

دوه ئې دي كارتونه په يوه ئې ځان افغان ګڼي

درس  لهكليسااخلي پيروځان د قرآن ګڼى

بيا په څه پلمه مو په صفونو كې داخل نشي

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

دلته داسلام په ځاى دغرب ډيموكراسي غواړي

خاورې دننګونواوغيرت كى دووسي غواړي

كركه كړي له دينه ،دپرديوپالسي غواړي

ځيني غربي فرهنګ اوځينې ئې روسي غواړي

بيا كوم رباني راته ملګرى دكارمل نشىي

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

هاغه پرونى دوه مخى بياعالى مقام نشي

يادپارلمان ملا محراب كې موامام نشي

جوړله شريعت نه تنظيمي غوندې اسلام نشي

يا انډيوالۍ راته مهمه تر اسلام نشي

داګټلى وياړ په تورجادو رانه دبل نشي

تښتي به پردۍ ګوره چې خلاص درنه دا خپل نشي

(پاى;)

 

 

 

 

 

 

 


Featured Products

No featured products

Recent Videos

2334 views - 8 comments
1937 views - 1 comment
2111 views - 10 comments